Lieve Norah,

wat-is-het-lotDus mijn spelletje is onderbroken, jammer. Je weet nu dus dat ik een vrij standaard jongen ben en in het noorden van het land woon. Ik zit op atletiek en houd van allerlei muziek.

Ik geloof niet in een lot of toeval. Toen de auto’s werden uitgevonden, werd er in de vorige eeuw gekozen tussen links en rechts verkeer. Op dezelfde manier koos de kosmos voor materie in plaats van antimaterie, de levende natuur voor linkse aminozuren. Waarom is dit zo gekozen? De keuze zelf is minder interessant, het feit dat er werd gekozen wel. Het verkeer in Engeland functioneert namelijk even goed als in Europa. Is deze keuze toeval of is er een universeel mechanisme dat de uitkomst al bij voorbaat heeft vastgelegd? In dat laatste geval is er een bestemming, een reden, en dus een lot.

Er zijn meer dan 100 aminozuren, maar er zijn slechts 20 aminozuren nodig voor de eiwitten in levende organismen. De eiwitten die nodig zijn om leven te creëren, bestaan uit zeer ingewikkelde moleculen van aminozuren die zijn gerangschikt in een specifieke volgorde, en in bepaalde hoeveelheden en structuren. Deze moleculen vormen de bouwstenen van iedere levende cel. Een eiwit is totaal nutteloos als ook maar een enkele aminozuur afwezig, toegevoegd of verplaats is in de structuur van een eiwit. Elk aminozuur moet dus in de juiste hoeveelheid, op de juiste plaats en de juiste volgorde aanwezig zijn. De kans dat leven zou ontstaan, is uiterst klein en toch is het gebeurd. Is dat dan toeval?

Bovendien komen aminozuren in twee vormen voor: sommige moleculen zijn rechts en andere zijn links. Als dit door toeval zou zijn ontstaan, dan zou de ene helft rechts zijn en de andere helft links. Er is dus geen aantoonbare reden waarom één van de twee vormen in levende organismen de voorkeur zou hebben.
Toch zijn de 20 aminozuren waaruit de eiwitten zijn opgebouwd die in levende organismen voorkomen, allemaal linkse moleculen.

Zo draaien de meeste schelpen linksom, terwijl het biologisch gezien meer logisch zou zijn als de helft links draait en de andere helft rechtsom. Links heeft geen enkel voordeel. Planten die om een boom heen draaien doen dat altijd in dezelfde richting. Bij naaldbomen is er een bepaalde draairichting. Waarom is dat zo?

Alle deeltjes hebben een tegenpool in het heelal, een spiegelvorm. Een deel en het antideel hebben dezelfde massa, maar een tegengestelde lading. Ze zijn volledig gelijkwaardig aan elkaar, zoals rechts en links dat voor ons ook zijn. Toch treffen we in het heelal waarin we leven geen gelijke hoeveelheid materie en antimaterie aan. Je zou denken dat de natuurwetten symmetrisch zijn. Dat wanneer je van een deeltje een antideeltje maakt, de hoeveelheid energie gelijk blijft. Maar wanneer het negatieve deeltje positief wordt, schijnt er een beetje energie verloren te gaan. En dat klopt niet met onze natuurwetten. Ze komen er niet achter waarom die energie verloren gaat.

Zowel in de natuur als in materie en antimaterie klopt dit niet. Dit zou dus een bewijs kunnen zijn voor een hogere macht, een God. Wat is dan toeval? Is je geboorte toeval? Soms denk ik dat de gebeurtenissen als raderen in elkaar grijpen en daarmee de geboorte en het daarop volgende leven in gang zetten.

En het lot? Geloof jij in het lot? Wat is het lot. Een vastgestelde bestemming waar je niks aan kan veranderen. Ik geloof daar niet in. Ik denk dat je in feite je toekomst maakt, dat je alles je eigen wending kan geven.
Stel dat je IQ aangeboren kwantiteiten zijn, dan staat dit vast. In dat geval is het je lot en zul je nooit slimmer worden. Waarom zou je dan gaan proberen om dat wel te worden. Ik denk niet dat het zo simpel is, intelligentie is door goed onderwijs wel degelijk te verbeteren. Ik denk dat er hoop voor je is, erfelijk en onvermijdelijk mogen niet aan elkaar gelijkgesteld worden.

Erfelijk betekent het doorgeven van kenmerken of aanleg van generatie op generatie door genetische overdracht. Maar genen worden beïnvloed door een aantal omgevingsfactoren. Het is bepalend waar je geboren wordt, wat voor onderwijs je daar aangeboden krijgt en welke kansen je hebt om je te ontplooien. Wanneer iedereen in het lot en je bestemming gelooft, blijven de arme mensen arm en de rijke mensen rijk.

Hetzelfde geldt voor een God, wanneer je gelooft dat alles gebeurt door de wil van God, waarom zou je dan ergens nog moeite voor doen. Als iemand erg ziek is, waarom laat je diegene dan niet gewoon dood gaan. Het is toch God zijn wil?

Ik geloof niet in een lot, er is geen toeval en er is geen God. Soms lijkt het leven daardoor niet de moeite waard, soms lijkt het slechts een kwalijke grap. De wereld bestaat uit duisternis en pijn. Al wat ik wil is onbelangrijk, het is niet de essentie van het leven. Het leven heeft voor mij slechts één doel, jezelf voortplanten, je genen doorgeven.

Let's talk!

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.