Lieve Norah,

is-er-een-godIk kijk nu al uit naar je volgende mail, onze correspondentie laat zijn sporen na in mijn dagelijkse filosofieën. Omdat je de mail verlegt naar een vrij persoonlijke invalshoek, wat ik erg waardeer, wil ik graag eerlijk tegen je zijn. Zonder eerlijke antwoorden en zonder je open te stellen voor de ander is er immers geen relatie. Zonder relatie is er geen diepgang.
Ik heb dus bevestiging gezocht voor jouw persoon, het spijt mij dat ik het zeg, maar ik twijfelde even aan je oprechtheid. Ik weet nu wie of wat je bent en wat je doormaakt.

Een visie, mening of idee heeft een drempelwaarde; wat aan de ene kant van dat fictieve randje als positief wordt gezien, kan net over die lijn ook omslaan in iets negatiefs. Dit kun je vergelijken met aan elkaar gelijke spiegelwaarden. Jij had datzelfde begrip ook al gevormd, het glas kan leeg zijn of in jouw geval ook halfvol zijn. De ware kunst van het begrijpen is je kunnen inleven in de wereld van een ander, en dat is precies waar wij mee bezig zijn. Je moet proberen de persoon te begrijpen die je het lege glas noemt, zijn wereld betreden en zijn manier van denken proberen te doorgronden.

Ik ben erg onder de indruk van jouw stelling over het lot en toeval, en als ik het vanuit dat perspectief bekijk, ben ik het met je eens. Maar ook jij bekijkt het soms slechts van maar een kant van de drempel, net als je broer dat eens deed. Ik snap hem, maar kan het ook anders bekijken. Ik zie ook alle mooie dingen die deze wereld te bieden heeft, alle schoonheid. Voor je broer is het een opstapeling van factoren geweest, een neerwaartse spiraal. Het leven was voor hem alle pijn en ellende niet waard.

Heb jij hem van mening willen laten veranderen? En zo ja, had je dat gekund? De essentie van manipulatie is je inleven zonder dat je daarbij geraakt wordt. Lukt dat als het gaat om iemand die zo belangrijk voor je is als een broer? Daar komt nog bij dat niemand zoiets had kunnen voorzien.

Jij bent door de zelfmoord van je broer een nieuwe zijweg ingegaan, je hebt daardoor andere besluiten genomen en je bent als persoon veranderd. Toch heb jij zelf niet voor deze afslag gekozen.

Je beschrijft een vorm van reïncarnatie dat jouw leven op aarde zin geeft en ook beter te bevatten maakt. Reïncarnatie is in feite het wederkeren van de geest in het lichaam. Daarmee sluit je dus een reis naar de hemel uit. Als ik het goed begrijp ben je gelovig, al is het niet een vorm van het Christendom, je gelooft wel dat er een God bestaat. Je zegt dat ‘iets’ meerdere levens heeft en in elk leven een les geleerd wordt. Als je je leven geleefd hebt (en begrepen?), dan schrijf je dat je bestaan in absolute zin eindigt. Wat volgt er voor jou na die laatste les? Een hemelachtig parallel waar je geest verblijft en rust bijvoorbeeld? Of een soort van Nirvana, wat een soort van volledige gelukzaligheid is, waarin de wezenlijke kern van de mens versmelt met of opgaat in het eeuwige goddelijke.

Ik begrijp dat inzicht, maar ik geloof zelf niet dat een kern verdwijnt. Hij lost op, gaat erin onder, maar is nooit weg. Ik wil niet geloven dat wanneer jouw theorie klopt en de mens dus herhaaldelijk op aarde leeft, de geest die volgens jou verrijkt is met kennis over het leven zelf, verdwijnt. Waarom zou je dan zoveel levens leven om tenslotte deze gelukzalige eenheid te bereiken en daarna al die energie en bewustzijn verloren zien gaan? Toch wil ik graag een iets nadere uitleg over dit idee. Al ben ik het spijtig genoeg niet met je eens.

Ik geloof zoals ik al eerder vertelde niet in een God, niet in een hemel en niet in reïncarnatie. Is mijn leven daardoor niet meer de moeite waard? Ik vraag mij inderdaad vaak af waar ik het allemaal voor doe. Is dat alleen een gevaarlijke gedachte? Ik ben aan de andere kant veel te gehecht aan mijn zijn en aan alle personen die mijn leven zo waardevol voor mij maken.
Om meteen in te haken op jouw suggestie dat ik ook met een masker op leef, dat is inderdaad zo. Maar leeft niet iedereen met een masker op? En wat veel belangrijker is, verbergt dat masker iets van jou dat je graag had willen ontplooien? En hoe uit zich het bestaan van dat masker?

Mijn masker is volgens mij een soort rem. Je weet zelf dat er weinig personen zijn die onze gesprekken serieus kunnen volgen. Vele mensen zullen deze ideeën lacherig vinden of als aanstellerij beschouwen, zij kunnen zich niet indenken dat wij hier oprecht mee bezig zijn.
Dit zou je inderdaad kunnen verklaren door het verhaal van de meerdere levens die je leeft. Wat zou betekenen dat wij een paar stappen verder zijn. Maar is dat wel zo?
Ik ben het met je eens dat wij nadenken over dingen die anderen nooit zullen zien. Om te voorkomen dat je op die manier verstoten wordt, pas je jezelf aan.

Ik wil het meer met de wiskunde vergelijken. De meeste mensen gebruiken de standaard formule om iets ui te rekenen. Sommige mensen hebben echter het vermogen om een eigen methode te ontwikkelen en kunnen hetzelfde uitrekenen, maar op een iets moeilijkere manier. Hierdoor hebben deze mensen een beter inzicht op het antwoord, maar is het antwoord daardoor ook echter geworden? Ik denk dat de eerste groep mensen zich het waarom niet afvraagt, en eigenlijk is dat wel zo makkelijk. Zolang je het ontkent, hoef je ook geen actie te ondernemen. Wanneer je het waarom uiteindelijk weet, is de kans groot dat deze uitleg weer een nieuwe vraag, een nieuwe waarom, oproept. Daar moet je mee om kunnen gaan. Evenals met het gevoel dat je er niet uitkomt.

Dat is precies wat jouw overlevingsstrategie ook voor jou doet. Jij zegt de dood van je broer te ontkennen, maar hoe bedoel je dat precies? Je kan moeilijk blijven volhouden dat hij er nog is, dus probeer je dat op een andere manier. Wat is dat dan?

Om zo ook nog even verder te gaan op jouw wegennet en de keuzes die je daarbij hebt, bij een keuze overweeg je wat je er voor of na de keuze gebeurt, of wat er kan gebeuren, je bekijkt eerst wat de opties zijn. Ik denk dat je geest instinctief al weet wat de juiste optie, de beste zijweg zal zijn. Je moet dus ook niet vragen welke zijweg dat is, maar gewoon besluiten dat je die richting op wilt gaan. Leef je leven naar eigen inzicht en ben wie je wilt zijn. Je bent waar je van droomt en je moet jezelf niet teleurstellen.

Blijf niet hangen bij je eigen egoïstische ambities, maar streef naar iets hogers. Wat dat hogers inhoudt, daar ben ik nog niet achter. Ik verschuil mij achter mijn eigen overlevingsmechanisme, ik bekijk alles zo nuchter dat er geen hoger is. Er is voor mij geen God, als je sterft is je lichaam opgehouden met functioneren, ben je hersendood en is je bewustzijn dus weg. Je leven is afgelopen.

Ook ik geloof pas iets als ik het zelf zie. Daarom is er voor mij geen God en geen hemel. Ik benader alles in principe wetenschappelijk. Als ik alle dingen op die manier zou willen verklaren, dan kom ik alleen geen stap verder. Ik blijf dan in mijn eigen beschermde, veilige maar beperkte wereldje, voor alle gebeurtenissen verklaringen en redenen zoeken. Daarom probeer ik alles vanuit zoveel mogelijke standpunten te bekijken en wil ik wanhopig graag jou begrijpen.

Ik heb na deze enkele brieven al het gevoel dat ik een soort band met je heb, hoe krijg je dat voor elkaar? Benader mensen positief en sta voor hen open. Je kan niet van iedereen verwachten dat ze hetzelfde inzicht vertonen wat jij openbaart, probeer dat te begrijpen.

Ik heb ook een goede raad voor jou. Onthoud dat geschiedenis onbelangrijk is. Het suggereert slechts een continuïteit die in werkelijkheid niet bestaat. Ze reageert op onze behoefte aan een patroon, ons verlangen om iets zin te geven. Maar uiteindelijk bedriegt het ons, wij moeten het zelf zin geven.

Hierdoor ben ik tot de conclusie gekomen dat alles in deze wereld streeft naar regelmaat, om in die regelmaat een vorm van rust te vinden. Alle gebeurtenissen, hoe schokkend en bizar ze ook zijn, worden na enkele ogenblikken afgezwakt door de golfslag van het alledaagse. En toch gaat alles voorbij, om te beginnen, de tijd. Met het verstrijken van de maanden en jaren zal alles langzaam een plek krijgen in het groter geheel. Wanneer ik op die plek aankom, zal ik vol verwondering en ontzag de essentie van het zijn begrijpen.

 

Let's talk!

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.