Inspirational video: Will Smith about fault and responsibility

Will Smith staat bekend als acteur en zanger, maar niet meteen als iemand die andere mensen inspireert. Toch laat deze video zien dat hij wel degelijk mensen kan inspireren.
In deze video legt hij het verschil uit tussen wat je fout is en wat je verantwoordelijkheid is. Daar zit volgens hem een heel belangrijk verschil in, wat je op verschillende onderwerpen zou moeten toepassen.

Will Smith is a well known actor, but that he also can inspire people, that is maybe something you didn’t know. But in this inspirational video he explains the difference between your fault and your responsibility. He will show you in his speech how you can look to your life and everything that happens to you.